Final report and CSD ES
Ahora disponible: informe final
Final report and CSD ES
Ahora disponible: informe final
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Od 2013 r. obowiązuje umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską (UE) a Kolumbią i Peru, do której Ekwador przystąpił w 2017 r. Przewiduje ona stopniowe otwieranie rynków po obu stronach oraz zwiększa stabilność i przewidywalność otoczenia handlowego i inwestycyjnego. Stanowi także jedną z pierwszych unijnych umów handlowych „nowej generacji”. Charakteryzuje ją wszechstronny zakres, a także liberalizacja handlu dobrami i usługami, inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji, praw własności intelektualnej oraz kwestii rozwoju handlu i rozwoju zrównoważonego.

Po kilku latach od wdrożenia umowy zostanie przeprowadzona ocena jej skutków gospodarczych, społecznych, w zakresie praw człowieka (również praw pracowniczych) oraz środowiskowych.

Oceną zajmuje się niemiecka firma BKP Economic Advisors specjalizująca się w badaniach i konsultacjach ekonomicznych we współpracy z następującymi organizacjami: Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, Universidad del Rosario w Bogocie, Universidad San Francisco w Quito i Instytutem Studiów Peruwiańskich w Limie. Prace rozpoczęły się z końcem kwietnia 2020 r. i potrwają przez 13 miesięcy. Na niniejszej stronie internetowej będą podawane informacje o postępie oceny, w tym konsultacji ze stronami zainteresowanymi, oraz wszystkie sporządzone raporty (wstępne, tymczasowe i ostateczne).

 

Cronología del estudio