Final report and CSD ES
Ahora disponible: informe final
Final report and CSD ES
Ahora disponible: informe final
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Od roku 2013 má Európska únia (EÚ) obchodnú dohodu s Kolumbiou a Peru, ku ktorej sa v roku 2017 pripojil aj Ekvádor. Dohoda postupne otvára trhy na oboch stranách a zvyšuje stabilitu a predvídateľnosť obchodného a investičného prostredia. Je to tiež jedna z prvých obchodných dohôd „novej generácie“ EÚ, ktorá sa vyznačuje komplexným rozsahom pôsobnosti, ktorý okrem liberalizácie obchodu s tovarom a službami zahŕňa aj investície, verejné obstarávanie, hospodársku súťaž, práva duševného vlastníctva, ako aj otázky obchodu a trvalo udržateľného rozvoja.

Po niekoľkých rokoch implementácie bude hodnotiaca štúdia analyzovať hospodárske, sociálne, ľudské práva (vrátane pracovných práv) a environmentálne vplyvy implementácie dohody.

Hodnotenie vykonáva spoločnosť BKP Economic Advisors, nemecká ekonomická výskumná a konzultačná spoločnosť, v spolupráci s Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, Universidad del Rosario v Bogote, Universidad San Francisco v Quite a Institute of Peruvian Studies v Lime. Práca sa začala koncom apríla 2020 a bude trvať viac ako 13 mesiacov. Na tejto webovej stránke vás budeme informovať o pokroku v hodnotení vrátane konzultácií so zúčastnenými stranami a zverejníme všetky vypracované správy (počiatočné, priebežné a záverečné správy).

 

Cronología del estudio