Final report
Now available: final report
Final report
Now available: final report

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina

Sedan 2013 har den Europeiska Union (EU) ett handelsavtal med Colombia och Peru, vilket Ecuador anslöt sig till under 2017. Avtalet öppnar gradvis upp marknaderna på båda sidorna och ökar stabiliteten och förutsägbarheten i handels- och investeringsmiljön. Detta är också ett av de första "nya generationen” handelsavtal inom EU, vilka kännetecknat av omfattande tillämpningsområde som täcker, förutom liberaliseringen i handeln med varor och tjänster, investering, offentlig upphandling, konkurrens, immateriella rättigheter, såväl som frågor inom handel och hållbar utveckling.

Efter flera år med implementering kommer en utvärderingsstudie att analysera de ekonomiska, sociala, mänskliga rättighetsmässiga (inklusive arbetarrättighetsmässiga) och miljömässiga effekterna av implementeringen av Avtalet.

Utvärderingen genomförs av BKP Economic Advisors, ett företag baserat i Tyskland och med verksamt inom ekonomisk forskning och rådgivning, i samarbete med Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, the Universidad del Rosario i Bogota, the Universidad San Francisco i Quito och Institute of Peruvian Studies i Lima. Arbetet påbörjades i slutet av april 2020 och kommer att fortgå under 13 månader. På denna webbsida kommer vi att informera dig om utvecklingen och utvärderingen, inklusive konsultationer med intressenter, såväl som publicera alla rapporter som skapas (inledande rapporter, interimära rapporter och slutbetänkande).

 

Study Timeline

April 2020

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 24 April 2020 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
September 2020

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
March/June 2021

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January to May 2021

Online public consultation and workshops in Colombia, Ecuador and Peru

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
September 2021

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
Early 2022