Final report
Now available: final report
Final report
Now available: final report

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

2013 m. įsigaliojo Europos Sąjungos (ES) prekybos susitarimas su Kolumbija ir Peru, o 2017 m. prie jo prisijungė Ekvadoras. Susitarimas palaipsniui atveria rinkas abiejose pusėse ir didina prekybos bei investavimo aplinkos stabilumą ir nuspėjamumą. Be to, tai vienas pirmųjų plačia taikymo sritimi pasižyminčių „naujosios kartos“ ES prekybos susitarimų. Be prekybos prekėmis ir paslaugomis liberalizavimo, jis aprėpia investavimą, viešuosius pirkimus, konkurenciją, intelektinės nuosavybės teises bei prekybos ir tvarios plėtros klausimus.

Praėjus keleriems šio susitarimo įgyvendinimo metams, vertinimo tyrimu siekiama išanalizuoti jo ekonominę ir socialinę įtaką bei poveikį žmogaus teisėms (įskaitant darbo teises) ir aplinkai.

Vertinimą atlieka Vokietijoje įsikūrusi ekonominių tyrimų ir konsultavimo įmonė „BKP Economic Advisors“, bendradarbiaudama su „Trade Impact BV“, „Global Sustainable Solutions“, „Trinomics“, Bogotos Rosarijo universitetu („Universidad del Rosario“), Kito šv. Pranciškaus universitetu („Universidad San Francisco“) ir Limos Peru studijų institutu. Darbas prasidėjo 2020 m. balandžio pabaigoje ir truks 13 mėnesių. Šioje svetainėje pranešime apie vertinimo eigą, įskaitant konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, taip pat skelbsime visas parengtas ataskaitas (pradinę, tarpinę ir galutinę).

 

Study Timeline

April 2020

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 24 April 2020 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
September 2020

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
March/June 2021

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January to May 2021

Online public consultation and workshops in Colombia, Ecuador and Peru

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
September 2021

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
Early 2022