Final report
Now available: final report
Final report
Now available: final report

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

2013. gadā Eiropas Savienība noslēdza tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru, 2017. gadā nolīgumam pievienojās arī Ekvadora. Šis nolīgums pakāpeniski atver tirgus abās pusēs, un paaugstina tirdzniecības un investīciju vides stabilitāti un paredzamību. Tas ir arī viens no pirmajiem Eiropas Savienības “jaunās paaudzes” tirdzniecības nolīgumiem, jo tajā, papildus preču un pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijai, iekļauts visaptverošs citu jautājumu loks, tostarp investīcijas, publiskie iepirkumi, konkurences tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jautājumi.

Pēc vairākiem īstenošanas gadiem novērtējuma pētījumā tiks analizēta nolīguma īstenošanas ietekme uz ekonomiskajām tiesībām, sociālajām tiesībām, cilvēktiesībām (tostarp darba tiesībām), kā arī ietekme uz vidi.

Novērtējumu veic vācu ekonomiskās izpētes un konsultāciju uzņēmums BKP Economic Advisors sadarbībā ar Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, Universidad del Rosario Bogotā, Universidad San Francisco Quito un Peru Studiju institūtu Limā. Darbs tika sākts 2020. gada aprīļa beigās un turpināsies vairāk nekā 13 mēnešus. Šajā tīmekļa vietnē mēs informēsim jūs par novērtējuma veikšanas gaitu, tostarp konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm, kā arī publicēsim visus sagatavotos ziņojumus (sākuma, starpposma un noslēguma ziņojumu).

 

Study Timeline

April 2020

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 24 April 2020 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
September 2020

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
March/June 2021

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January to May 2021

Online public consultation and workshops in Colombia, Ecuador and Peru

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
September 2021

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
Early 2022