Final report
Now available: final report
Final report
Now available: final report

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Od 2013 r. obowiązuje umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską (UE) a Kolumbią i Peru, do której Ekwador przystąpił w 2017 r. Przewiduje ona stopniowe otwieranie rynków po obu stronach oraz zwiększa stabilność i przewidywalność otoczenia handlowego i inwestycyjnego. Stanowi także jedną z pierwszych unijnych umów handlowych „nowej generacji”. Charakteryzuje ją wszechstronny zakres, a także liberalizacja handlu dobrami i usługami, inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji, praw własności intelektualnej oraz kwestii rozwoju handlu i rozwoju zrównoważonego.

Po kilku latach od wdrożenia umowy zostanie przeprowadzona ocena jej skutków gospodarczych, społecznych, w zakresie praw człowieka (również praw pracowniczych) oraz środowiskowych.

Oceną zajmuje się niemiecka firma BKP Economic Advisors specjalizująca się w badaniach i konsultacjach ekonomicznych we współpracy z następującymi organizacjami: Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, Universidad del Rosario w Bogocie, Universidad San Francisco w Quito i Instytutem Studiów Peruwiańskich w Limie. Prace rozpoczęły się z końcem kwietnia 2020 r. i potrwają przez 13 miesięcy. Na niniejszej stronie internetowej będą podawane informacje o postępie oceny, w tym konsultacji ze stronami zainteresowanymi, oraz wszystkie sporządzone raporty (wstępne, tymczasowe i ostateczne).

 

Study Timeline

April 2020

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 24 April 2020 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
September 2020

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
March/June 2021

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January to May 2021

Online public consultation and workshops in Colombia, Ecuador and Peru

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
September 2021

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
Early 2022