Final report
Now available: final report
Final report
Now available: final report

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Od roku 2013 má Európska únia (EÚ) obchodnú dohodu s Kolumbiou a Peru, ku ktorej sa v roku 2017 pripojil aj Ekvádor. Dohoda postupne otvára trhy na oboch stranách a zvyšuje stabilitu a predvídateľnosť obchodného a investičného prostredia. Je to tiež jedna z prvých obchodných dohôd „novej generácie“ EÚ, ktorá sa vyznačuje komplexným rozsahom pôsobnosti, ktorý okrem liberalizácie obchodu s tovarom a službami zahŕňa aj investície, verejné obstarávanie, hospodársku súťaž, práva duševného vlastníctva, ako aj otázky obchodu a trvalo udržateľného rozvoja.

Po niekoľkých rokoch implementácie bude hodnotiaca štúdia analyzovať hospodárske, sociálne, ľudské práva (vrátane pracovných práv) a environmentálne vplyvy implementácie dohody.

Hodnotenie vykonáva spoločnosť BKP Economic Advisors, nemecká ekonomická výskumná a konzultačná spoločnosť, v spolupráci s Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, Universidad del Rosario v Bogote, Universidad San Francisco v Quite a Institute of Peruvian Studies v Lime. Práca sa začala koncom apríla 2020 a bude trvať viac ako 13 mesiacov. Na tejto webovej stránke vás budeme informovať o pokroku v hodnotení vrátane konzultácií so zúčastnenými stranami a zverejníme všetky vypracované správy (počiatočné, priebežné a záverečné správy).

 

Study Timeline

April 2020

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 24 April 2020 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
September 2020

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
March/June 2021

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January to May 2021

Online public consultation and workshops in Colombia, Ecuador and Peru

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
September 2021

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
Early 2022