Final report
Now available: final report
Final report
Now available: final report

BG-български език / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Od roku 2013 má Evropská unie (EU) obchodní dohodu s Kolumbií a Peru. Ekvádor se k ní připojil v roce 2017. Dohoda postupně otevírá trhy na obou stranách a zvyšuje stabilitu a předvídatelnost obchodního a investičního prostředí. Je to také jedna z prvních obchodních dohod EU „nové generace“, které jsou charakteristické svým komplexním rozsahem – vedle liberalizace obchodu se zbožím a službami se zabývá také investicemi, veřejnými zakázkami, konkurencí, právy na duševní vlastnictví, obchodními otázkami a otázkami udržitelného rozvoje.

Po několika letech implementace probíhá evaluační studie, která zanalyzuje ekonomické a sociální působení, dopad na lidská práva (včetně pracovních práv) a vliv na životní prostředí na základě implementace smlouvy.

Evaluaci provádí BKP Economic Advisors, firma specializující se na ekonomický výzkum a poradenství se sídlem v Německu, ve spolupráci s Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, univerzitou Universidad del Rosario v Bogotě, univerzitou Universidad San Francisco v Quitu a Institutem peruánských studií v Limě. Práce začaly v dubnu 2020 a pokračovat budou po dobu 13 měsíců. Na této webové stránce vás budeme informovat o postupu evaluace včetně konzultací se zainteresovanými subjekty a budeme zde publikovat všechny vydané zprávy (počáteční, průběžnou a konečnou zprávu).

 

Study Timeline

April 2020

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 24 April 2020 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
September 2020

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
March/June 2021

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January to May 2021

Online public consultation and workshops in Colombia, Ecuador and Peru

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
September 2021

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
Early 2022