Final report
Now available: final report
Final report
Now available: final report

CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

От 2013 г. Европейският съюз (ЕС) има търговска спогодба с Колумбия и Перу, към която през 2017 г. се присъедини Еквадор. Спогодбата отваря постепенно пазарите от двете страни и увеличава стабилността и предвидимостта на търговската и инвестиционната среда. Това е и една от първите търговски спогодби на ЕС „от ново поколение“, които се характеризират с цялостно приложение, което, освен либерализацията на търговията със стоки и услуги, обхваща инвестициите, обществените поръчки, конкуренцията, правата върху интелектуална собственост, както и въпроси, свързани с търговията и устойчивото развитие.

След няколко години на изпълнение чрез качествено изследване ще се анализират икономическите и социалните ефекти, човешките права (включително правото на труд) и въздействието върху околната среда вследствие на въвеждането на спогодбата.

Оценката се извършва от BKP Economic Advisors, фирма за икономически изследвания и консултации със седалище в Германия, в сътрудничество с Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, университет Universidad del Rosario в Богота, университета Universidad San Francisco в Кито и Института за перуански науки в Лима. Работата започна в края на април 2020 г. и ще продължи 13 месеца. На този уебсайт ще Ви информираме за напредъка на качественото изследване, включително консултации със заинтересованите страни, както и ще публикуваме всички изготвени доклади (начален, междинен и окончателен доклад).

 

Study Timeline

April 2020

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 24 April 2020 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
September 2020

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
March/June 2021

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January to May 2021

Online public consultation and workshops in Colombia, Ecuador and Peru

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
September 2021

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
Early 2022