BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Относно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и държавите по СИП ЮАОР

СИП между ЕС и ЮАОР е ориентирано към развитието споразумение за свободна търговия между ЕС и шест страни от Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР): Ботсвана, Есватини, Лесото, Мозамбик, Намибия и Южна Африка. То беше подписано на 10 юни 2016 г. и се прилага временно от 10 октомври 2016 г., с изключение на Мозамбик, за който временното прилагане започна на 4 февруари 2018 г. 

Съгласно Споразумението всички държави по СИП ЮАОР, с изключение на Южна Африка, получават безмитен и безквотен достъп за всички свои стоки (с изключение на оръжия и боеприпаси) до пазара на ЕС. ЕС също така премахна изцяло или частично митата върху 98,7 % от вноса от Южна Африка (по отношение на обема на търговията). Членовете на Южноафриканския митнически съюз (SACU) — т.е. държавите по СИП ЮАОР, с изключение на Мозамбик — премахват изцяло или частично митата върху около 86 % от вноса от ЕС. Някои чувствителни продукти като моторни превозни средства за превоз на стоки и нефтени масла са изключени от либерализацията. Като най-слабо развита държава Мозамбик либерализира по-малък процент от вноса от ЕС (74 % по отношение на обема на търговията). Либерализацията на търговията и инвестициите в услуги може да бъде договорена в бъдеще.

Относно оценката на СИП

След няколко години на прилагане, проучване за оценка ще анализира икономическите, социалните и човешките права (включително трудовите права) и въздействието върху околната среда от прилагането на СИП между ЕС и ЮАОР.

Оценката се извършва от BKP Economic Advisors, базирана в Германия фирма за икономически изследвания и консултации, в сътрудничество с европейски и африкански изследователи. Работата започна през март 2023 г. и ще продължи повече от 14 месеца. На този уебсайт ще Ви информираме за напредъка на оценката, включително консултации със заинтересованите страни, както и ще публикуваме всички изготвени доклади (начален, междинен и окончателен доклад).

 

 

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published