BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Om det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och de avtalsslutande SADC-staterna

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC är ett utvecklingsorienterat frihandelsavtal mellan EU och sex parter från Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC). Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika. Det undertecknades den 10 juni 2016 och har tillämpats provisoriskt sedan den 10 oktober 2016, med undantag för Moçambique, som började tillämpas provisoriskt den 4 februari 2018. 

Enligt avtalet får alla avtalsslutande SADC-stater, utom Sydafrika, tullfritt och kvotfritt tillträde för alla sina varor (utom vapen och ammunition) till EU:s marknad. EU har också helt eller delvis avskaffat tullar på 98,7 % av importen från Sydafrika (i fråga om handelsvolym). Medlemmar i Södra Afrikas tullunion (SACU) – dvs. de avtalsslutande SADC-staterna utom Moçambique – avskaffar helt eller delvis tullar på cirka 86 % av importen från EU. Vissa känsliga produkter, t.ex. motorfordon för godstransporter och petroleumoljor, undantas från liberaliseringen. Som ett av de minst utvecklade länderna liberaliserar Moçambique en mindre andel av importen från EU (74 % sett till handelsvolymen). Liberalisering av tjänstehandel och investeringar kan komma att förhandlas fram i framtiden.

Om utvärderingen av EPA

Efter flera års genomförande kommer en utvärderingsstudie att analysera de ekonomiska, sociala, mänskliga rättigheterna (inklusive arbetstagarrättigheter) och miljökonsekvenserna av genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC.

Utvärderingen genomförs av BKP Economic Advisors, ett tyskbaserat ekonomiskt forsknings- och konsultföretag, i samarbete med europeiska och afrikanska forskare. Arbetet inleddes i mars 2023 och kommer att fortsätta under 14 månader. På denna webbplats kommer vi att informera dig om hur utvärderingen fortskrider, inklusive samråd med berörda parter, samt publicera alla rapporter som tagits fram (inlednings-, interims- och slutrapport).

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published