BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

O Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi SADC-DHP

DHP medzi EÚ a SADC je dohoda o voľnom obchode orientovaná na rozvoj medzi EÚ a šiestimi zmluvnými stranami Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC): Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namíbia a Južná Afrika. Dohoda bola podpísaná 10. júna 2016 a predbežne sa vykonáva od 10. októbra 2016 s výnimkou Mozambiku, v prípade ktorého sa predbežné vykonávanie začalo 4. februára 2018. 

Podľa dohody všetky štáty SADC-DHP s výnimkou Južnej Afriky dostávajú bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok svoj tovar (okrem zbraní a munície) na trh EÚ. EÚ tiež úplne alebo čiastočne odstránila clá na 98,7 % dovozu pochádzajúceho z Južnej Afriky (z hľadiska objemu obchodu). Členovia Juhoafrickej colnej únie (SACU) – t. j. štáty SADC-DHP okrem Mozambiku – úplne alebo čiastočne odstránia clá na približne 86 % dovozu z EÚ. Niektoré citlivé výrobky, ako sú motorové vozidlá na prepravu tovaru a ropné oleje, sú vylúčené z liberalizácie. Mozambik ako najmenej rozvinutá krajina liberalizuje menšie percento dovozu z EÚ (74 % z hľadiska objemu obchodu). O liberalizácii obchodu so službami a investícií sa môže rokovať v budúcnosti.

O hodnotení DHP

Po niekoľkých rokoch vykonávania sa v hodnotiacej štúdii analyzujú hospodárske, sociálne a ľudské práva (vrátane pracovných práv) a vplyv vykonávania DHP medzi EÚ a SADC na životné prostredie.

Hodnotenie vykonáva BKP Economic Advisors, nemecká ekonomická výskumná a konzultačná spoločnosť, v spolupráci s európskymi a africkými výskumnými pracovníkmi. Práca sa začala v marci 2023 a bude pokračovať viac ako 14 mesiacov. Na tejto webovej stránke vás budeme informovať o pokroku v hodnotení vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami, ako aj o všetkých vypracovaných správach (začiatok, priebežná a záverečná správa).

 

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

May 2024

Draft final report published

June 2024

Civil society dialogue meeting

June 2024

Final report published