BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Despre Acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele părți la APE din SADC

APE UE-SADC este un acord de liber schimb orientat spre dezvoltare între UE și șase părți din Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe (SADC): Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia și Africa de Sud. Acesta a fost semnat la 10 iunie 2016 și se aplică cu titlu provizoriu de la 10 octombrie 2016, cu excepția Mozambicului, pentru care aplicarea provizorie a început la 4 februarie 2018. 

În temeiul acordului, toate statele părți la APE din SADC, cu excepția Africii de Sud, beneficiază de acces scutit de taxe vamale și fără contingente pentru toate mărfurile lor (cu excepția armelor și muniției) pe piața UE. De asemenea, UE a eliminat integral sau parțial taxele vamale pentru 98,7 % din importurile provenind din Africa de Sud (în ceea ce privește volumul schimburilor comerciale). Membrii uniunii vamale din Africa de Sud (SACU) – și anume statele părți la APE din SADC, cu excepția Mozambicului – elimină integral sau parțial tarifele pentru aproximativ 86 % din importurile din UE. Anumite produse sensibile, cum ar fi autovehiculele pentru transportul mărfurilor și uleiurile petroliere, sunt excluse de la liberalizare. În calitate de țară cel mai puțin dezvoltată (LDC), Mozambic liberalizează un procent mai mic din importurile din UE (74 % în ceea ce privește volumul schimburilor comerciale). Liberalizarea comerțului cu servicii și a investițiilor poate fi negociată în viitor.

Cu privire la evaluarea APE

După mai mulți ani de punere în aplicare, un studiu de evaluare va analiza impactul economic, social, asupra drepturilor omului (inclusiv drepturile lucrătorilor) și impactul asupra mediului al punerii în aplicare a APE UE-SADC.

Evaluarea este realizată de BKP Economic Advisors, o firmă germană de cercetare și consultanță economică, în cooperare cu cercetători europeni și africani. Lucrările au început în martie 2023 și vor continua pe parcursul a 14 luni. Pe acest site web vă vom informa cu privire la evoluția evaluării, inclusiv consultările cu părțile interesate, precum și vom publica toate rapoartele elaborate (raport inițial, intermediar și final).

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published