BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a państwami SADC UPG

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-SADC jest zorientowaną na rozwój umową o wolnym handlu między UE a sześcioma stronami ze Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC): Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia i Republika Południowej Afryki. Została ona podpisana w dniu 10 czerwca 2016 r. i jest tymczasowo stosowana od dnia 10 października 2016 r., z wyjątkiem Mozambiku, w odniesieniu do którego tymczasowe stosowanie rozpoczęło się w dniu 4 lutego 2018 r. 

Na mocy umowy wszystkie państwa SADC UPG, z wyjątkiem Republiki Południowej Afryki, otrzymują bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE dla wszystkich swoich towarów (z wyjątkiem broni i amunicji). UE zniosła również całkowicie lub częściowo cła na 98,7 % przywozu pochodzącego z Republiki Południowej Afryki (pod względem wielkości wymiany handlowej). Członkowie Południowoafrykańskiej Unii Celnej (SACU) – tj. państwa SADC UPG z wyjątkiem Mozambiku – całkowicie lub częściowo zniosły cła na około 86 % przywozu z UE. Niektóre produkty wrażliwe, takie jak pojazdy silnikowe do transportu towarów i oleje ropopochodne, są wyłączone z liberalizacji. Jako kraj najsłabiej rozwinięty (LDC) Mozambik liberalizuje mniejszy odsetek przywozu z UE (74 % pod względem wielkości wymiany handlowej). W przyszłości można negocjować liberalizację handlu usługami i inwestycji.

O ocenie umowy o partnerstwie gospodarczym

Po kilku latach wdrażania, badanie oceniające przeanalizuje gospodarcze, społeczne, prawa człowieka (w tym prawa pracownicze) i wpływ wdrażania umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a SADC na środowisko.

Ocenę przeprowadza BKP Economic Advisors, niemiecka firma badawcza i konsultingowa, we współpracy z europejskimi i afrykańskimi badaczami. Prace rozpoczęły się w marcu 2023 r. i będą kontynuowane przez 14 miesięcy. Na tej stronie internetowej poinformujemy Państwa o postępach w ocenie, w tym o konsultacjach z zainteresowanymi stronami, a także opublikujemy wszystkie przygotowane sprawozdania (sprawozdanie wstępne, okresowe i końcowe).

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published