BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Over de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de SADC-EPO-staten

De EPO EU-SADC is een ontwikkelingsgerichte vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en zes partijen van de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika (SADC): Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibië en Zuid-Afrika. Het is ondertekend op 10 juni 2016 en wordt sinds 10 oktober 2016 voorlopig toegepast, met uitzondering van Mozambique, waarvoor de voorlopige toepassing op 4 februari 2018 van start is gegaan. 

In het kader van de overeenkomst krijgen alle SADC-EPO-staten, met uitzondering van Zuid-Afrika, rechten- en quotavrije toegang tot de EU-markt voor al hun goederen (met uitzondering van wapens en munitie). De EU heeft ook de douanerechten op 98,7 % van de invoer uit Zuid-Afrika (in termen van handelsvolume) geheel of gedeeltelijk afgeschaft. Leden van de Zuid-Afrikaanse douane-unie (SACU) — d.w.z. SADC-EPO-staten met uitzondering van Mozambique — schrappen de tarieven op ongeveer 86 % van de invoer uit de EU geheel of gedeeltelijk. Bepaalde gevoelige producten, zoals motorvoertuigen voor goederenvervoer en aardolie, zijn uitgesloten van liberalisering. Als minst ontwikkelde land (MOL) liberaliseert Mozambique een kleiner percentage van de invoer uit de EU (74 % in termen van handelsvolume). In de toekomst kan over liberalisering van de handel in en investeringen in diensten worden onderhandeld.

Over de evaluatie van de EPA

Na enkele jaren van uitvoering zal een evaluatiestudie de economische, sociale, mensenrechten (inclusief arbeidsrechten) en milieueffecten van de uitvoering van de EPO EU-SADC analyseren.

De evaluatie wordt uitgevoerd door BKP Economic Advisors, een Duits economisch onderzoeks- en adviesbureau, in samenwerking met Europese en Afrikaanse onderzoekers. De werkzaamheden zijn in maart 2023 van start gegaan en zullen gedurende 14 maanden worden voortgezet. Op deze website zullen wij u informeren over de voortgang van de evaluatie, inclusief overleg met belanghebbenden, en alle opgestelde rapporten publiceren (aanvang, tussentijds en eindverslag).

 

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published