BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un DAK EPN valstīm

ES un DAK EPN ir uz attīstību orientēts brīvās tirdzniecības nolīgums starp ES un sešām Dienvidāfrikas attīstības kopienas (SADC) pusēm: Botsvāna, Eswatini, Lesoto, Mozambika, Namībija un Dienvidāfrika. To parakstīja 2016. gada 10. jūnijā, un to provizoriski piemēro no 2016. gada 10. oktobra, izņemot Mozambiku, kuras provizoriskā piemērošana sākās 2018. gada 4. februārī. 

Saskaņā ar nolīgumu visām DAK EPN valstīm, izņemot Dienvidāfriku, ir beznodokļu un bezkvotu piekļuve visām to precēm (izņemot ieročus un munīciju) ES tirgum. ES ir arī pilnībā vai daļēji atcēlusi muitas nodokļus 98,7 % no Dienvidāfrikas izcelsmes importa (tirdzniecības apjoma ziņā). Dienvidāfrikas Muitas savienības (DMS) dalībvalstis, t. i., DAK EPN valstis, izņemot Mozambiku, pilnībā vai daļēji atceļ tarifus aptuveni 86 % no ES importa. Liberalizācija neattiecas uz dažiem paaugstināta riska produktiem, piemēram, mehāniskajiem transportlīdzekļiem preču pārvadāšanai un naftas eļļām. Mozambika kā vismazāk attīstītā valsts (VAV) liberalizē mazāku ES importa procentuālo daļu (74 % tirdzniecības apjoma ziņā). Nākotnē var risināt sarunas par pakalpojumu tirdzniecības un ieguldījumu liberalizāciju.

Par EPN novērtējumu

Pēc vairāku gadu īstenošanas novērtējuma pētījumā tiks analizēta ES un DAK EPN īstenošanas ekonomiskā, sociālā, cilvēktiesību (tostarp darba tiesību) un vides ietekme.

Novērtējumu veic Vācijas ekonomikas pētniecības un konsultāciju uzņēmums BKP Economic Advisors sadarbībā ar Eiropas un Āfrikas pētniekiem. Darbs sākās 2023. gada martā un turpināsies vairāk nekā 14 mēnešus. Šajā tīmekļa vietnē mēs Jūs informēsim par izvērtēšanas gaitu, tostarp apspriešanos ar ieinteresētajām personām, kā arī publicēsim visus sagatavotos ziņojumus (sākotnējo, starpposma un nobeiguma ziņojumu).

 

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published