BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polski / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Dėl Europos Sąjungos ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo

ES ir PAVB EPS yra į vystymąsi orientuotas ES ir šešių Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) šalių laisvosios prekybos susitarimas: Botsvana, Esvatini, Lesotas, Mozambikas, Namibija ir Pietų Afrika. Jis pasirašytas 2016 m. birželio 10 d. ir laikinai taikomas nuo 2016 m. spalio 10 d., išskyrus Mozambiką, kurio laikinas taikymas pradėtas 2018 m. vasario 4 d. 

Pagal Susitarimą visoms PAVB EPS valstybėms, išskyrus Pietų Afriką, visoms jų prekėms (išskyrus ginklus ir šaudmenis) į ES rinką leidžiama be muitų ir kvotų patekti į ES rinką. ES taip pat visiškai arba iš dalies panaikino muitus 98,7 % importo iš Pietų Afrikos (pagal prekybos apimtį). Pietų Afrikos muitų sąjungos (SACU) narės, t. y. PAVB EPS valstybės, išskyrus Mozambiką, visiškai arba iš dalies panaikina muitus maždaug 86 % importo iš ES. Tam tikriems jautriems produktams, pavyzdžiui, prekėms vežti skirtoms motorinėms transporto priemonėms ir naftos alyvoms, liberalizavimas netaikomas. Mozambikas, kaip mažiausiai išsivysčiusi šalis, liberalizuoja mažesnį importo iš ES procentą (74 proc. pagal prekybos apimtį). Ateityje gali būti deramasi dėl prekybos paslaugomis ir investicijų liberalizavimo.

Apie EPS vertinimą

Po kelerių įgyvendinimo metų vertinimo tyrime bus analizuojamas ES ir PAVB EPS įgyvendinimo ekonominis, socialinis, žmogaus teisių (įskaitant darbo teises) poveikis ir poveikis aplinkai.

Vertinimą atlieka Vokietijos ekonominių tyrimų ir konsultavimo įmonė BKP Economic Advisors, bendradarbiaudama su Europos ir Afrikos mokslininkais. Darbas pradėtas 2023 m. kovo mėn. ir tęsis ilgiau nei 14 mėnesių. Šioje svetainėje informuosime Jus apie vertinimo eigą, įskaitant konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, taip pat paskelbsime visas parengtas ataskaitas (pradinę, tarpinę ir galutinę ataskaitą).

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published