BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Euroopan unionin ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisestä talouskumppanuussopimuksesta

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus on kehityssuuntautunut vapaakauppasopimus EU:n ja kuuden eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) osapuolen välillä: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia ja Etelä-Afrikka. Sopimus allekirjoitettiin 10. kesäkuuta 2016, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti 10. lokakuuta 2016 alkaen lukuun ottamatta Mosambikia, jonka väliaikainen soveltaminen alkoi 4. helmikuuta 2018. 

Sopimuksen mukaan kaikki SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta saavat kaikkien tavaroidensa (aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta) tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille. EU on myös poistanut kokonaan tai osittain tullit 98,7 prosentilta Etelä-Afrikasta tulevasta tuonnista (kaupan määrän osalta). Eteläisen Afrikan tulliliiton (SACU) jäsenet eli SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot Mosambikia lukuun ottamatta poistavat kokonaan tai osittain tullit noin 86 prosentilta EU:n tuonnista. Vapauttamisen ulkopuolelle jäävät tietyt arkaluonteiset tuotteet, kuten tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot ja maaöljyt. Vähiten kehittyneenä maana Mosambik vapauttaa EU:n tuonnista pienemmän prosenttiosuuden (74 prosenttia kaupan määrästä). Palvelukaupan ja investointien vapauttamisesta voidaan neuvotella tulevaisuudessa.

Talouskumppanuussopimuksen arvioinnista

Useiden vuosien täytäntöönpanon jälkeen tehdään arviointitutkimus, jossa analysoidaan EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon taloudellisia, sosiaalisia, ihmisoikeuksia (mukaan lukien työntekijöiden oikeudet) ja ympäristövaikutuksia.

Arvioinnin suorittaa saksalainen taloustutkimus- ja konsulttiyritys BKP Economic Advisors yhteistyössä eurooppalaisten ja afrikkalaisten tutkijoiden kanssa. Työ alkoi maaliskuussa 2023 ja jatkuu yli 14 kuukautta. Tällä verkkosivustolla kerromme arvioinnin etenemisestä, mukaan lukien sidosryhmien kuulemiset, sekä julkaisemme kaikki laaditut raportit (aloitus-, väli- ja loppuraportti).

 

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published