BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Euroopa Liidu ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vaheline majanduspartnerlusleping

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerlusleping on arengule suunatud vabakaubandusleping ELi ja kuue Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) lepinguosalise vahel: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambiik, Namiibia ja Lõuna-Aafrika. Leping allkirjastati 10. juunil 2016 ja seda on ajutiselt kohaldatud alates 10. oktoobrist 2016, välja arvatud Mosambiigi suhtes, mille ajutist kohaldamist alustati 4. veebruaril 2018. 

Lepingu kohaselt saavad kõik SADC majanduspartnerluslepingu riigid peale Lõuna-Aafrika kõigi oma kaupade (välja arvatud relvad ja laskemoon) tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu ELi turule. Samuti on EL täielikult või osaliselt kaotanud tollimaksud 98,7 %lt Lõuna-Aafrikast pärit impordilt (kaubandusmaht). Lõuna-Aafrika tolliliidu (SACU) liikmed, st SADC majanduspartnerluslepingu riigid, välja arvatud Mosambiik, kaotavad täielikult või osaliselt tariifid umbes 86 %-le EList pärit impordist. Liberaliseerimisest on välja jäetud teatavad tundlikud tooted, nagu kaubaveoks kasutatavad mootorsõidukid ja naftaõlid. Vähim arenenud riigina liberaliseerib Mosambiik väiksema osa EList pärit impordist (74 % kaubandusmahust). Tulevikus võib pidada läbirääkimisi teenustekaubanduse ja investeeringute liberaliseerimise üle.

Teave majanduspartnerluslepingu hindamise kohta

Pärast mitmeaastast rakendamist analüüsitakse hindamisuuringus ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse majanduspartnerluslepingu rakendamise majanduslikke, sotsiaalseid, inimõigusi (sealhulgas töötajate õigusi) ja keskkonnamõjusid.

Hindamise viib läbi Saksamaal asuv majandusuuringute ja konsultatsioonifirma BKP Economic Advisors koostöös Euroopa ja Aafrika teadlastega. Töö algas 2023. aasta märtsis ja kestab üle 14 kuu. Sellel veebisaidil teavitame Teid hindamise edenemisest, sealhulgas sidusrühmadega peetud konsultatsioonidest, ning avaldame kõik koostatud aruanded (esialgne, vahe- ja lõpparuanne).

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published