BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EN-English / EL-ελληνικά / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SL-Slovenščina / SV-Svenska

O dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a státy SADC EPA

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a SADC je dohodou o volném obchodu zaměřenou na rozvoj mezi EU a šesti stranami Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC): Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibie a Jižní Afrika. Byla podepsána dne 10. června 2016 a je prozatímně uplatňována od 10. října 2016, s výjimkou Mosambiku, pro něž bylo prozatímní uplatňování zahájeno dne 4. února 2018. 

Podle dohody mají všechny státy SADC EPA s výjimkou Jihoafrické republiky bezcelní a bezkvótový přístup pro veškeré své zboží (kromě zbraní a střeliva) na trh EU. EU rovněž zcela nebo částečně zrušila cla na 98,7 % dovozu pocházejícího z Jihoafrické republiky (pokud jde o objem obchodu). Členové Jihoafrické celní unie (SACU) – tj. státy SADC EPA s výjimkou Mosambiku – zcela nebo částečně zrušili cla na přibližně 86 % dovozu z EU. Některé citlivé produkty, jako jsou motorová vozidla pro přepravu zboží a ropné oleje, jsou z liberalizace vyloučeny. Mosambik jako nejméně rozvinutá země liberalizuje menší procento dovozu z EU (74 % z hlediska objemu obchodu). V budoucnu lze vyjednávat o liberalizaci obchodu se službami a investicích.

O hodnocení dohody o hospodářském partnerství

Po několika letech provádění bude hodnotící studie analyzovat hospodářské, sociální, lidská práva (včetně pracovních práv) a dopady provádění dohody o hospodářském partnerství mezi EU a SADC na životní prostředí.

Hodnocení provádí BKP Economic Advisors, německá ekonomická výzkumná a poradenská firma ve spolupráci s evropskými a africkými výzkumnými pracovníky. Práce byly zahájeny v březnu 2023 a budou pokračovat více než 14 měsíců. Na těchto webových stránkách vás budeme informovat o průběhu hodnocení, včetně konzultací se zúčastněnými stranami, a také zveřejníme všechny vypracované zprávy (zahajovací, průběžnou a závěrečnou zprávu).

 

Evaluation timeline

13 March 2023

Evaluation starts

17 May 2023

Draft inception report published

31 May 2023

Civil society dialogue meeting

15 June 2023

Final inception report published

July 2023

Online public consultation launched (until 30 November 2023)

October-November 2023

Country workshops in SADC EPA States

11 December 2023

Interim report published

June 2024

Draft final report published

11 July 2024

Civil society dialogue meeting

August/September 2024

Final report published